vaqonqayırma : sif. Vaqonqayırma sahəsinə aid olan. Vaqonqayırma sənayesi.