variant : [lat.]
1. Bir şeyin başqa bir şəkli. // Bir planın, layihənin və s.-nin başqa şəkildə tərtibi, işlənməsi. Layihənin variantları. Planın ilk variantı vardır. – [Rəssam:] Yoldaş Əlyarov, mən tərtibat verəndə azı on-on beş variant düzəldirəm. M.Hüseyn.
2. Hər hansı bir ədəbi, bədii, musiqi və s. əsərin, yaxud onun bir hissəsinin müxtəlif redaksiyalarından birisi. “Qaçaq Nəbi” dastanının Azərbaycanda bir neçə variantı vardır.