varsaqlamaq : f. qəd.
1. Şeir oxumaq, şeir demək; deyişmək.
2. məc. Boş-boş danışmaq, hərzə danışmaq, çərənçilik etmək.