vaysınmaq : f. dan. Heyifsilənmək, axvay etmək, çox təəssüf etmək. Nəbi yoldaşı Mahmudun ölməsi üçün çox vaysılanırdı. “Qaçaq Nəbi”. [Tubu:] Gedirsən, get. Sonra vaysınanda danışaram. Ə.Haqverdiyev.