veksel : [alm.] Bir şəxsə və ya idarəyə müəyyən müddətdə, müəyyən miqdarda pul verməli olan şəxs tərəfindən verilən iltizamnamə. [Dükançı:] A kişi, yaxşı yadıma düşdü, Hacı İmamqulunun vekselinin vaxtıdır, aparım onun pulunu verim. Ə.Haqverdiyev. Qulu o gün veksel ilə min manat alıb Yunus bəyin yanına getdi. A.Şaiq. [Bəhram:] Belə məlumdur ki, veksel fəqərəsi doğru imiş. C.Cabbarlı.