vergi : is.
1. Müəssisədən, idarədən, əhalidən və s.-dən alınan məcburi dövlət rüsumu. Gəlir vergisi. Kənd təsərrüfatı vergisi. Vergi qoymaq. // Töycü. Ərəb əmiri Əbu Müslim bütün Dağıstan əhalisi üzərinə vergi təyin edib buyurdu ki, .. onu gətirib Dərbənd hakiminə versinlər. A.Bakıxanov.
2. məc. Fövqəladə istedad, qabiliyyət. O səsin, o verginin sahibi Şamaxı meşəsində çır-çırpı yığır. Mir Cəlal.