vermişelli : sif. Vermişeldən hazırlanmış, içərisində vermişel olan. Vermişelli şorba.