versiya : is. [lat.]
1. Rəvayət, şayiə, xəbər.
2. Eyni faktın və ya hadisənin bir-birindən fərqli bir neçə cür izahı.