vint : [rus.]
1. Burğulu mıx, burğu şəklində olan mıx. Vintlə bərkitmək. Vinti boşaltmaq. // dan. Ümumiyyətlə, yivli şeylər: şurup, bolt və s. [Məmməd:] Bir kranı və ya vinti burmaqda kompressorların və ya motorların işini nizama salırlar. C.Cabbarlı.
2. Gəmi, yaxud təyyarəni hərəkətə gətirən mexanizmin fırlanan vala bənd edilmiş burğu şəkilli hissəsi; pər, pərvanə. ◊ (Bir) vinti çatmır dan. – gic, ağlı çatışmayan adam haqqında. Vintini burmaq dan. –
3. işə salmaq. [Səfər bəy:] Yaxşı! Yaxşı! Axund, bu Qənbərqulu maşın kimi bir şeydir, bir kərə ki, vintini burdun, .. danışacaq. B.Talıblı;
4. bir az çəkmək, yığışdırmaq, qabağını almaq.