virus : is. [lat.] İnsan və bitkilərdə yoluxucu xəstəlik törədən mikrob.