vitamin : [lat.]
1. İnsan və heyvanın qidalanması, maddələr mübadiləsi və orqanizmin normal fəaliyyəti üçün lazım olan müxtəlif tərkibli üzvi maddə. Polşa alimi Kazimir Funk həyat üçün zəruri olan maddələri vitaminlər adlandırmışdır – “vita” latınca həyat, “amin” isə atomlu birləşmə deməkdir.
2. Tərkibində bu cür maddə olan preparat. “A” vitamini. “E” vitamini.