vtulka : is. [rus.]
1. tex. Çarxların içərisində sürtünməni azaltmaq üçün metal borucuq və halqa.
2. Tıxac.