xəlitə : is. [ər.]
1. Bax külçə
2. Maqmanı bir xəlitə kimi fərz etmək olar. M.Qaşqay.
3. Metaləridən sobalarda əridiləcək metalların müəyyən nisbətlərdə qatışığı.