xəlvətcə : zərf Gizli, gizlicə, heç kəsə hiss etdirmədən, heç kəsə bildirmədən, xəlvət. Xəlvətcə götürmək. Xəlvətcə yemək. Xəlvətcə çıxıb getmək. – ..Küçənin dönəcəyində yavaşca yapışdım arvadın əlindən və xəlvətcə soxulduq sol tərəfdə bir darvazaya. C.Məmmədquluzadə. Orucun atası xəlvətcə Paşa bəyə xəbər verib Xalıqverdini tutdurdu. Ə.Vəliyev. Yaşar həmin tüfəngi yada salıb xəlvətcə samanlığa getdi. M.Rzaquluzadə.