xadimə : is. Xidmətçi qadın, qulluqçu. Müdir qadınla bir neçə xadimədən başqa [monastırda] kimsə qalmamış. Çəmənzəminli. Övrət nə demək? Xadiməmiz, cariyəmizdir! M.Ə.Sabir.