xaraktersizlik : is. Möhkəm xarakteri olmama, çox tez təsir altına düşmə; iradə zəifliyi.