xitam : is. [ər.] Bitmə, qurtarma, sona çatma; axır, son, tamam. _ Xitam vermək –
1. bitirmək, tamamlamaq, başa vurmaq. Xanəndə yastı balabanla oxuyub gecəyə xitam verərdi. H.Sarabski. Ərşad [Əflatun və Ərəstunun] mübahisəsinə xitam verib birlikdə layihəni hazırladı. S.Rəhimov;
2. hüq. işi bağlamaq, qurtarmaq, xətm etmək.