xolerik : is. [yun.] Nitqində, hərəkətində aydın təzahür edən qızğın hissiyyatlı adam.