yağlayıcı :
1. is. Maşınları yağlayan fəhlə. Yağlayıcı vəzifəsi.
2. sif. tex. Maşınlara yağ tökməyə və ya yağlamağa məxsus. Yağlayıcı nasos. Yağlayıcı cihaz.