yaşıllandırmaq : f.
1. Yaşıl rəngə boyamaq. Divarı yaşıllandırmaq.
2. Bax yaşıllaşdırmaq 2-ci mənada.