yaşlıq : is.
1. Yaş şeyin halı. Paltarın yaşlığı. Otların yaşlığı. // Nəmlik rütubətlilik dərəcəsi. Pambığın yaşlığı hər
2. kiloqrama bir kiloqramdır.
3. Nəmişlik, yağmurlu və rütubətli hava. Havada bir yaşlıq var.