yadırğatmaq : icb. Yadırğamasına səbəb olmaq. Eldar! ..Atı tamamilə qəsdən yadırğatmısan. Ə.Məmmədxanlı.