yağmalanmaq : məch. Qarət edilmək, soyulmaq, qəsb edilmək, zorla əlindən alınmaq.