yalaşmaq : qarş. Bir-birini yalamaq. Quzular yalaşırlar. Küçüklər yalaşırlar.