yanğınsöndürən :
1. is. Yanğın dəstəsində xidmət edən şəxs, yanğın komandası işçisi. Rəhim orada dayanan yanğınsöndürənlərə müraciət edərək: – Gedə bilərsiniz! – dedi. Ə.Sadıq. Yanğınsöndürənlər dənizdən buruğa şlanqlarla su çəkirdilər. M.Süleymanov.
2. is. Yanğın söndürmək üçün cihaz. O, bir küncə çəkilib əlində tutduğu yanğınsöndürəni alova tərəf çevirdi.
3. sif. Yanğın söndürmək üçün işlədilən, yanğın söndürməyə məxsus. Yanğınsöndürən cihaz. Yanğınsöndürən şlanq.