yarğan : is. Müvəqqəti su axınlarının əmələ gətirdiyi dikyamaclı çuxur.