yarımkürə : is.
1. Kürənin yarısı.
2. Həmin şəkildə olan şey. Beyin yarımkürəsi. – Yarımkürəyə oxşayan qarpız parçasının biri dilimlənərək yeyilmişdi. M.İbrahimov.
3. coğr. Yer kürəsinin və göy sferasının şərti olaraq bölündüyü iki hissədən biri. Cənub yarımkürəsi. Hər iki yarımkürənin xəritəsi.