yarımkefli : sif. Bir qədər kefli, azacıq sərxoş halda olan.