yarımlamaq : f.
1. Yarıya bölmək (kəsmək); yarılamaq.
2. Bir şeyin yarısını sərf etmək (işlətmək).
3. Bir işin yarısını görmək; yarılamaq.