yarımqaba : sif. Bir qədər qaba, lazımınca yumşaq olmayan. Yarımqaba yunlu qoyun. Yarımqaba yem.