yaradan :
1. “Yaratmaq”dan f.is. Gələcəyi yaradanlar. – Tarixdə tarixi yaradan durur. S.Vurğun.
2.Yaratmaq”dan f.sif. Yaradan əllər. Sabahı yaradan gənclərdir.
3. is. din. Tanrı, Allah, xaliq; xəlq edən qüvvə. [Banı xanım:] Sənə kömək istərəm mən xudadan; İşinə fərəc versin böyük Yaradan. “Aşıq Qərib”. Yaradan yetişsin özü dadına; Viran qaldı gözəl bağı Nigarın. Molla Cümə. Yaradan yetirsin bizi murada; Mənim ayım, günüm uzundur, gəlin! Aşıq Əmir.