yaraq : is.
1. Silah. Koroğlu gördü, Dəmirçioğlu o qədər yaraq götürüb ki, altında tərpənə bilmir. “Koroğlu”. O saat əlimizə keçən yaraqla və bombalarla .. yola düşdük. Ə.Əbülhəsən.
2. Yaraşıq, bəzək şeyləri. Düzəlib hər yarağı; Qalıb saqqal darağı. (Ata. sözü).