yaşar : sif.
1. ...yaşında olan, ...yaşı olan (heyvan haqqında). [Əliqulu xanın] bir ilxısı vardı ki, dünyada olan atların hər rəngindən, hər yaşarından bu ilxıda bir cüt var idi. “Koroğlu”.
2. Çox yaşayan, çox ömür sürən; ölməz.