yassar : sif. və is. məh.
1. Bacarıqsız, fərasətsiz, əlindən iş gəlməyən, fərsiz. [Zalxa:] ..Hamı heyifsilənirlər ki, Tarverdi necə gözəl oğlandır, heç tayı yoxdur, amma çifayda qorxaqdır, yassardır. M.F.Axundzadə. [Əbdürrəhman bəy:] Qorxma yassar, mərdana ol, oturt, Əhməd, gir qoluna, ha... belə. N.Vəzirov. Sakit! Qorxaq yassarlar; Silahı qorumayan binamusdur, yassardır. R.Rza.
2. Çox çirkin.