yava : sif.
1. Pis, xarab, ədəbsiz, həyasız. _Yava danışmaq (söyləmək) – pis-pis danışmaq, ədəbsiz danışmaq, söyüş söymək. [Hacı Kərim:] Bu nə qələt edir, nə yava danışır. Səni kim bu məclisə çağırdı? M.F.Axundzadə. [Allahqulu:] Nə yava söyləyirsən, ay gədə! N.Vəzirov.
2. vulq. Əxlaqsız, pozğun (bəzən söyüş mənasında).
3. Yersiz-yurdsuz, avara.