yavuz : sif. qəd.
1. Şiddətli, çox sərt və tünd, yaman.
2. Məharətli, ustad. Yavuz çox sağlam bayatı sevər; Gah öyünər, tək-tək özündən deyər. M.P.Vaqif.