yaxma :
1.Yaxmaq1”dan f.is.
2. is. Üzərinə yağ və s. yaxılmış çörək parçası; yaxmac. Tapdıq dedi: – Ana, ona yağ yaxması ver! Ə.Vəliyev.
yaxma 2: “Yaxmaq2”dan f.is.