yayğın : sif.
1. Tez yayılmaq xassəsi olan, tez yayılan; sıyıq.
2. məc. Konkret, dəqiq olmayan, lazımınca aydın olmayan; qeyri-müəyyən. Yayğın fikir.