ye : “Y” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.