yedirtmək : icb.
1. Yeməyə sövq və ya məcbur etmək; yedirmək.
2. Yemək vermək, yem vermək, dən vermək. Heyvanları yedirtmək. Quşları yedirtmək. – Bizim Qızılı özümə alışdırmaq ümidi ilə hər gün nə qədər çörək yedirdimsə, yenə də alaçıqdan çıxıb bir yana getdiyimi görüncə .. boğuq səslə hürər, nəşəmi pozardı. A.Şaiq.
3. Canına çəkdirmək, bir şeyi az-az bir şeyin içində həll etdirmək. Yağı xəmirə yedirtmək.