yegah : is. [fars.] mus. Aşağı oktavanın birinci pilləsi.