yekdillik : is. Fikir, rəy birliyi; həmrəylik. Yekdillik göstərmək.