yetmiş :
1. Altmış doqquzdan sonra gələn say – 7
2. Yetmişdə yeddi onluq var. Yetmiş manat. Yetmişə yaxın adam.
3. is. Yetmiş yaş. Yetmişi keçmişdir.