yodlu : sif.
1. Tərkibində yod olan. Yodlu maddə. Yodlu dərman. Yodlu su.
2. Yoda batmış, yod sürtülmüş.