yorğa :
1. is. At yerişinin bir növü (bu yerişdə at növbə ilə gah bir tərəfdəki – sağ ayaqlarını, gah o biri tərəfdəki – sol ayaqlarını eyni zamanda irəli atır).
2. sif. Bu cür yerişi olan, bu cür yeriyən. Yorğa at. Yorğa kürən. // Zərf mənasında. Kəhər at yenə də yorğa yeriyir, çayaşağı səkirdi. Ə.Vəliyev.