yoxsullaşmaq : f. Tədricən yoxsul olmaq, yoxsulluğa doğru getmək, yoxsulluğa düşmək; kasıblaşmaq. [Xaqani:] Şamaxı bazarı zəngin bazardır; Əfsus, yoxsullaşır getgedə bir az. M.Rahim.