yunsuz : sif.
1. Üstündə yun olmayan və ya çox az olan, yun verməyən. Yunsuz qoyun.
2. İsti olmayan, isti olmaq üçün içərisinə yun qoyulmamış. Yunsuz palto.