yusif : is. Dini əfsanələrə görə, gözəlliyi ilə məşhur bir şəxs (Yaqub peyğəmbərin övladlarından biri) olub, klassik ədəbiyyatda gözəl (kişi) mənasında işlənmişdir (bəzən “Yusifi-Kənan” tərkibi şəklində işlənmişdir). Elim, günüm, obam, misli-Züleyxam; YusifiKənanım nəçün gəlmədi? M.P.Vaqif.