yuxululuq : is. Yuxulu halda olma, yuxulu vəziyyət.