yuyuntu : is. İçində paltar və s. yuyulmuş su; çirk su.